Blog

Majör Depresyonun Ana Belirtileri Nelerdir?

Majör depresyonun ana belirtileri nelerdir?

Bazen ilk depresif dönem yavaş yavaş ortaya çıktığı için fark edilmeyebilir. Bununla birlikte, bireyin yaşamı üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, bozukluğun belirgin hale geldiği bir zaman gelir. Genel olarak, majör depresyonun en yaygın semptomları genellikle şunlardır:

Zamanla devam eden ve iyileşmeyen depresif, üzgün veya huzursuz ruh hali

Alışılmış uyku, yemek yeme veya günlük aktivitede önemli değişiklikler

Geri çekilme veya sosyal izolasyon, diğer insanlarla temastan kaçınma

Düşünme, hatırlama veya konsantre olma gibi bilişsel çabalarda bulunma güçlüğü veya yetersizliği

Vücut enerjisi eksikliği ve harekette yavaşlık veya olağandışı ajitasyon

Karar vermede zorluk veya yetersizlik

Geleneksel olarak eğlenceli olduğu düşünülen aktivitelerden zevk alma veya ilgi kaybı

Düşük benlik saygısı, suçluluk duyguları, varoluşsal boşluk veya yaşamda amaç eksikliği

Ölüm veya intihar hakkında tekrarlanan veya sık düşünceler

Migren ve baş ağrısı, mide ve mide rahatsızlığı, eklem ağrısı vb. Gibi fiziksel ağrılar veya ağrılar